SOD Media - Digital Agency Marketing

UUC Edu

UUC Edu

UUC Edu Danh mục Website Development, Ui/Ux Khách hàng UUC Edu Ngày bắt đầu 05/08/2022 Ngày hoàn thành 15/09/2022 Build, streamline and evolve together with solution Always ready to push the boundaries, especially when it comes to our own platform,…

Ikigai Onsen

Ikigai Onsen

ikigai Onsen Đại Lải Danh mục Website Development, Ui/Ux, Branding Khách hàng ikigai Onsen Đại Lải Ngày bắt đầu 05/08/2023 Ngày hoàn thành 15/09/2023 Build, streamline and evolve together with solution Always ready to push the boundaries, especially when it…

Viglacera Hạ Long

Viglacera Hạ Long

Viglacera Hạ Long Danh mục Website Development, Ui/Ux, Branding, Photography Khách hàng Viglacera Hạ Long Ngày bắt đầu 05/08/2023 Ngày hoàn thành 15/09/2023 Build, streamline and evolve together with solution Always ready to push the boundaries, especially when it comes…

MerryLand Quy Nhơn

MerryLand Quy Nhơn

Merryland Quy Nhơn Danh mục Development Ngày bắt đầu 01/06/2022 Khách hàng Merryland Quy Nhơn Ngày hoàn thành 30/06/2022 Build, streamline and evolve together with solution Always ready to push the boundaries, especially when it comes to our own platform,…

CB Hitech

CB Hitech

CB Hitech Danh mục Development, Ui/Ux Design Ngày bắt đầu 05/02/2020 Khách hàng CB Hitech Ngày hoàn thành 25/02/2020 Build, streamline and evolve together with solution Always ready to push the boundaries, especially when it comes to our own platform,…

OnePay

OnePay

OnePay Danh mục Website Dev, Design Ngày bắt đầu 01/08/2022 Khách hàng OnePay Ngày hoàn thành 15/08/2022 Build, streamline and evolve together with solution Always ready to push the boundaries, especially when it comes to our own platform, Our analytical…

Chúng tôi tạo ra những sản phẩm đột phá và hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của quý khách hàng.

Menu

Contact Us

No.21 LK03, An Hung, Ha Dong, Ha Noi.

© 2020 – 2024 | Alrights reserved by Sodmedia.vn
Email

Bạn cần một
dự án mới?

09 : 00 - 18 : 30

Saturday – Thursday